Popis dosavadní profesní činnosti:

1986 zakončení studia na FA ČVUT V Praze
1987 Odbor výstavby a územního plánování na Okresním úřadě v Semilech (vedoucí K. Dunajčík)
po několika měsících založen Útvar hlavního architekta OkÚ v Semilech (vedoucím ing. Krčmář), po jeho zrušení:
1991-2002 Referát životního prostředí OkÚ v Semilech (vedoucí ing. Palič) – poslední 2 roky jakožto dislokovaná činnost (při MD)
2000 vedoucí stavebního úřadu na MěÚ v Semilech
od 1992 samostatná projekční činnost na základě vykonaných zkoušek zvláštní způsobilosti (1989 v Hradci Králové) a následně vydaného živnostenského listu – oprávnění (IČO: 110 856 31)
stavební komise při OÚ v Košťálově
od 2006 AUTORIZACE - ČKA č.03416

Soupis vybraných prací

PRODEJNA + RESTAURACE + UBYTOVÁNÍ NA BENECKU – investor Karel Šír – projekt prodejny s ubytováním v roce 1995, zrealizována v letech 1996 – 98, v současné době je v rozpracovanosti projektová dokumentace přístavby – objekt restaurace s dalším ubytováním v podkroví a ve spojovacím krčku.

ZASTŘEŠENÍ PARKETU + SOCIÁLKY u HŘIŠTĚ V KUNDRATICÍCH – investorem OÚ Košťálov – projekt 2004 - v realizaci

AUTODÍLNA V PONIKLÉ – investorem Šír Radomír – v rozpracovanosti

1994 – AGROTURISTICKÁ FARMA v Pasekách – investorem p. Martin Bubeník, Praha - rekonstrukce a přístavba několika značně nesourodých objektů – se svým návrhem (který mi do soutěže přihlásil sám investor) jsem získala ocenění od NADACE PRO ROZVOJ ARCHITEKTURY A STAVITELSTVÍ (ABF) – Zlatá pečeť 94 – Stavba pro venkov 94 (2. tematický okruh, 4. snížená odměna – viz příloha – kopie z časopisu Fórum) – slavnostní předání proběhlo na zámečku Lužany

DŮM S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU V KOŠŤÁLOVĚ – investor OÚ Košťálov – další samostatný objekt vedle budovy stávající – původně – podle projektu měly být obě stavby propojeny makrolonovou spojovací chodbou, avšak investor realizaci z finančních důvodů „zjednodušil“ !

AREÁL KOUPALIŠTĚ V KOŠTÁLOVĚ – HLAVNÍ BUDOVA + CHATKY
Projekt 1995, zrealizováno v letech 1996 – 97, dnes v rozpracovanosti další chatky + společenská místnost + další sociálky.

STUDIE MATEŘSKÉ ŠKOLY VE STUDENCI – 2003 – investor OÚ Studenec, prováděcí projekt firma OBIS Nová Paka v současné době ve zpracování

VÍCEÚČELOVÝ DŮM V SEMILECH – investor B. Krunčík – projekt 1997, dnes již v provozu: v přízemí prodejna zeleniny, v 1. patře samoobslužná jídelna, 2. patro – služby – kadeřnictví, kosmetika, manikúra – nehty, pedikúra, 3. a 4. patro – podkroví - mezonetově 2 byty.

VSTUPNÍ PROSTORY PŘED ZÁVODEM TECHNOLEN V LOMNICI n/P – v rozpracovanosti

1996 – OKRASNÁ ZAHRADA FIRMY GEMA V SEMILECH

ZASTAVOVACÍ STUDIE RD – „DESATERO“ V NOVÉ PACE – investorem firma STAVPOL – 1996 – ve spodní části kopce umístěn dvoupodlažní bytový dům v přízemí s drobnými obchůdky a službami, směrem vzhůru do stráně 3 dvojdomky (variantně řadovka) a nakonec v těch nejvyšším místech (s pěkným výhledem na město) cca 30 izolovaných rodinných domků.

NÁMĚSTÍ V KOŠŤÁLOVĚ – investor OÚ Košťálov, projekt 1998, realizace 1999: Obecní náves měla blátivý povrch, nefunkční torzo studny, břeh hrnoucí se do silnice a v rámci rekonstrukce průjezdní silnice jsem navrhla rozšíření celého prostoru, vytvoření parkovacích stání a soustavy opěrných zídek z lícových cihel, které v sobě začleňují lavičky k sezení, odpadkové koše, držák na kola, v nejvyšší části původního břehu stěnu s vitrínou + kašna + osvětlení, plochy zpevněné žulovými kostkami. Po 3 letech se však lícové cihly začaly rozpadat – dnes probíhá výměna cihel za červený pískovec !!! (= řešení podstatně nákladnější, již ne tak pěkné!)

VÍTĚZNÁ STUDIE PEČOVÁKU DO LIBŠTÁTU – 1999 – z nedostatku peněz nerealizována, dnes vystavěno jiné řešení firmou, která dodala i kapitál!!!

ZASTAVOVACÍ STUDIE RODINNÝMI DOMKY – ÚSTÍ N/LABEM – investorem firma STAVOMAT – Drahoňovský Turnov, měly být stavěny rod. domky na zakázku, s výstavbou bylo započato, dnešní stav neznám

PRODEJNA NÁBYTKU + BYT V CHUCHELNĚ – SAKOVI – projekt 1996, zrealizováno, v provozu

AUTODÍLNA KOŠŤÁLOV – DOLENSKÝ – projekt 1997, stavebně nedokončeno, i přesto v provozu

STODOLA + SKLAD ZEMĚDĚLSKÉ TECHNIKY – Novotný Libštát

RODINNÉ DOMKY – novostavby, rekonstrukce, přístavby ( vlastní RD – 1988, Devátý Libštát, Šindelářovi Košťálov, Cincibusová Kundratice, Havlíček Turnov, Zajícovi Lomnice n/P, Drašarovi Nová Ves n/P, Golisovi Nová Ves n/P, Šŕ Martin Benecko, Podzimkovi Jablonec n/N, Novotný Vrchlabí, Kosina Bělá, Masare Rovensko p/Troskami, Bártovi Lomnice n/P, Sáblovi Semily, Těhníkovi Pěnčín, Trejbalovi Horní Branná – velká přístavba, Malý Stružinec,

DROBNÉ PROVOZOVNY – vestavby či přístavby – např. KADEŘNICTVÍ, PRODEJNY (nábytek v Chuchelně, Květinky v Lomnici,…)
SOUKROMÉ ORDINACE (Mudr. Rudkay, MUDr. Sábl,..) ….
ZAHRADY u RODINNÝCH DOMKŮ (Klimešovi Benešov, Landovská Lomnice, Dudovi Lomnice,..
BAZÉNY ( vlastní, Kvíz, Prellerová, Bučkovi, Kvardovi, Šír Martin,….)